Přejít k obsahu


Řád v Platónově filosofii

Citace:
PAITLOVÁ, J. Řád v Platónově filosofii. Paideia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 1-13. ISSN: 1214-8725
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Order in Plato’s Philosophy
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o „řádu“ v rámci Platónovy filosofie, a to na několika úrovních. Zaprvé přibližuje formální výskyty slova kosmos (řecký výraz pro řád) v Platónových dialozích. Zadruhé vysvětluje významové analogie či alternativy „řádu“ v celku Platónovy filosofie, konkrétně na rovině kosmologické a epistemologické. Zatřetí nastiňuje možné analogie řádu a chaosu s principy jedna a neurčité dvojice v takzvané protologii čili Platónových nepsaných naukách.
Abstrakt EN: The article deals on several levels with the conception of “order” in the context of Plato’s philosophy. First, it focuses on formal occurrences of the word “cosmos” (Greek equivalent of “order”) in Plato’s dialogues. Second, it explains various semantic analogies or alternatives of “order” in the whole of Plato’s philosophy, namely on the cosmological and epistemological level. Third, it outlines some possible analogies between the “order” and “chaos” on the one side and the principles of “One” and “Indefinite Duality” from Plato’s so-called protology or unwritten doctrines on the other side.
Klíčová slova

Zpět

Patička