Přejít k obsahu


Deformable Muscle Models for Motion Simulation

Citace:
JANÁK, T., KOHOUT, J. Deformable Muscle Models for Motion Simulation. In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications. Setúbal: SciTePress, 2014. s. 301-311. ISBN: 978-989-758-002-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deformable Muscle Models for Motion Simulation
Rok vydání: 2014
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Tomáš Janák , Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku je představena metodologie pro interaktivní simulaci svalstva. Vlákna jednotlivých svalů jsou jsou reprezentována částicemi spojenými pružinami, čímž vzniká deformovatelný model svalu. Aby bylo možné popsat celý lidský muskuloskeletální systém, je třeba brát v úvahu jak kontakt mezi jednotlivými svaly, tak kontakt mezi svaly a kostmi. Proto bude představen mechanismus detekce kolizí a odezvy na ně, který umožňuje zpracovávat oba typy kontaktu (pružné vs. tuhé těleso i pružné vs. pružné těleso). Představené řešení bylo navrženo jakou součást projektu, jehož cílem je zlepšování efektivity predikce a léčby osteoporózy.
Abstrakt EN: This paper presents a methodology for interactive muscle simulation. The fibres of individual muscles are represented by particles connected by springs, thus creating a deformable model of the muscle. In order to be able to describe human musculoskeletal system, contact between pairs of muscles as well as muscles and bones must be accounted for. Therefore, collision detection and response mechanism which allows both types of contact (soft body vs. rigid body and soft vs. soft body) is presented. The solution is a part of a project dedicated to improvement of the effectiveness of osteoporosis prediction and treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička