Přejít k obsahu


Deformation Method for 3D Identikit Creation

Citace:
MARTÍNEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Deformation Method for 3D Identikit Creation. In Proceedings of the 9th International Conference on compuer Graphics Theory and Applications. Setúbal: SciTePress, 2014. s. 104-111. ISBN: 978-989-758-002-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deformation Method for 3D Identikit Creation
Rok vydání: 2014
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Petr Martínek , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Identikit je model hlavy vytvořené pro účely identifikace. V současné době policie používá většinou 2D identifikační portrét, který je jednoduchý, ale má omezené možnosti. Z tohoto důvodu, se začínají 3D modely používat jako identikit. V tomto článku navrhujeme malé zlepšení Free-Form deformaci tvaru (FFSD) pro tvorbu 3D identikitů, které umožňují modelovat nové tvary a udržení důležitých detailů. S těmito zlepšeními metoda FFSD je schopna vytvářet různé a realistické deformace modelu lidské hlavy, které jsou nezbytné pro vytvoření identikitu a modelování je o něco rychlejší. Zlepšená metoda byl implementována a je používána v programu připraveném pro policii.
Abstrakt EN: An identikit is a model of a head created for a purpose of identification. Nowadays, the police use mostly 2D portrait identification, which is simple but has limited possibilities. Therefore, 3D head models have started to be used as identikits. In this paper, we propose small improvements of Free-Form Shape Deformation (FFSD) for 3D identikits creation, which allow modeling new shapes and keeping important details. With these improvements the FFSD method is able to create various and realistic deformations of a human head model which are necessary to make and identikit is a bit quicker. The improved method has been implemented and used in software prepared for the police.
Klíčová slova

Zpět

Patička