Přejít k obsahu


Nejistota v sociálním podnikání

Citace:
KRECHOVSKÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Nejistota v sociálním podnikání. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. s. 178-183. ISBN: 978-80-225-3867-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Uncertainty in Social Entrepreneurship
Rok vydání: 2014
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavateľstvo EKONÓM
Autoři: Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje na sociální podnikání a jeho hlavní problémové oblasti. Na základě komparativní analýzy jednotlivých přístupů k sociálnímu podnikání v mezinárodním kontextu je diskutována definice sociálních podniků s ohledem na měnící se globální prostředí. Podrobněji je analyzováno vnímání sociálního podnikání v České republice. Kromě toho je zkoumána především problematika udržitelnosti sociálních podniků a hlavní překážky sociálního podnikání.
Abstrakt EN: This paper focuses on social entrepreneurship and its major problem areas. Definition of social enterprises with regard to changing global environment is discussed based on comparative analysis of individual approaches to social entrepreneurship in an international context. The perception of social entrepreneurship in the Czech Republic is analysed in more detail. Furthermore, the issue of sustainability of social enterprises and their main barriers to entrepreneurship are examined.
Klíčová slova

Zpět

Patička