Přejít k obsahu


Role mentora odborné praxe v intenzivní péči

Citace:
REICHERTOVÁ, S., PFEFFEROVÁ, E., PISTULKOVÁ, A. Role mentora odborné praxe v intenzivní péči. Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Stanislava Reichertová , Mgr. Eva Pfefferová , PhDr. Alena Pistulková
Abstrakt CZ: Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, tudíž i nezbytným předpokladem pro výkon povolání zdravotnického záchranáře. Vytváří prostor pro samostatnou práci v podmínkách klinických pracovišť a zdravotnické záchranné služby. Jelikož absolvent studijního oboru může, dle příslušné legislativy, vykonávat svou činnost nejen na zdravotnické záchranné službě, ale i na anesteziologicko resuscitačních odděleních a urgentních příjmech, je velice důležitá odborná praxe na těchto odděleních v průběhu studia, právě pod vedením zkušené všeobecné sestry – mentorky.
Klíčová slova

Zpět

Patička