Přejít k obsahu


Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students.

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students.. In CER Comparative European Research. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 168-171. ISBN: 978-0-9928772-0-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students.
Rok vydání: 2014
Místo konání: London
Název zdroje: Sciemcee Publishing
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Autoři uvádějí čtenáře do teorie výzkumu neverbální tvořivosti s přesahem do praktické aplikace výzkumných metod. Publikované výsledky jsou komparací dotazníkového šetření a vyhodnocení Urbanova testu tvořivého myšlení. Testy byly aplikovány na skupinu studentů vysokoškolského oboru technická výchova. Příspěvek vznikl za podpory grantu SGS-2013-057.
Abstrakt EN: Ideas about creativity are neither unknown nor new. Creativity understood as self-realization belongs to one of the basic human needs as other physiological needs such as the need to be loved, the need of belonging and being appreciated. Creativity is therefore a significant marker of each human being. However, it comes in various forms, areas and levels. We intend to introduce the reader to the research of levels of nonverbal creativity in students of pedagogy, attending the study programme of technical education at the College of Education, University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic). Urban´s test – TSD-Z and a questionnaire were used as the research methods. The research was carried out under the support and terms of the project SGS-2013-057 Motivation to Creativity in Technical Education at Universities.
Klíčová slova

Zpět

Patička