Přejít k obsahu


AC-machine with frequency converter with immunity to voltage dips

Citace:
KŮS, V., PITTERMANN, M., FOŘT, J. AC-machine with frequency converter with immunity to voltage dips. In Proceedings of 2014 16th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Piscataway: IEEE, 2014. s. 95-99. ISBN: 978-1-4673-6487-4 , ISSN: 1540-6008
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AC-machine with frequency converter with immunity to voltage dips
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku vlivu poklesů napájecího napětí na moderní elektrický pohon (tj. asynchronní motor napájený z nepřímého měniče kmitočtu). Příspěvek ukazuje řídicí algoritmy pro základní variantu silového obvodu (tj. pro nepřímý měnič kmitočtu s diodovým usměrňovačem a bez doplňkového měniče) a pro varianty měniče se složitější konfigurace silového obvodu (tj. s pulsním usměrňovačem nebo s doplňkovým zvyšovacím měničem ve stejnosměrném meziobvodu atd.).
Abstrakt EN: This paper solves problematic of supply voltage dips and their influence to modern electric drive (i.e. induction machine supplied from indirect frequency converter). The paper presents the control algorithms for basic variant the most used drives (with non-controlled rectifier and without additional converter) and variants with more complicated power circuits (with active rectifier respectively with special additional step-up boost converter in DC-link).
Klíčová slova

Zpět

Patička