Přejít k obsahu


Integration of Sustainable Development at Enterprise Level

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ZBORKOVÁ, J. Integration of Sustainable Development at Enterprise Level. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 686-695. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integration of Sustainable Development at Enterprise Level
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek prezentuje výsledky výzkumu na téma "udržitelný rozvoj na podnikové úrovni a jeho dopad na nefinanční reporting podniku". Výzkum byl proveden mezi českými podniky v roce 2013. Výsledky ilustrují dopad udržitelného rozvoje na řízení podnikových procesů a objasňují jak je udržitelný rozvoj chápán podnikateli. Příspěvek diskutuje problematiku udržitelného rozvoje a dále se soustředí na identifikaci, charakteristiky a porovnání přístupů podniků k udržitelnému podnikání. Blíže jsou diskutovány principy udržitelného podnikání, tedy podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Na závěr jsou dále diskutovány výsledky provedeného výzkumu na téma "problematika udržitelného rozvoje a jeho vliv na nefinanční reporting podniku.
Abstrakt EN: The goal of this paper is to present the result of the research on the topic of “sustainable development issues at the enterprise level and its impact on non-financial reporting enterprise”. The research was conducted among the Czech companies throughout the current year (2013). The results illustrate the impact of sustainable development lead business to business processes and explain how sustainable business is understood by the businessmen themselves.In this paper the issue of sustainable development has been introduced, the text concentrates on the identification, characteristics and the comparison of “the sustainable enterprise” concept and closely discuss the principles of the sustainable entrepreneurship – in other words entrepreneurship in accordance with the sustainable development principles. Results of conducted research entitled “Problems of sustainable development at the enterprise level and its impact on non-financial reporting of the enterprise” among Czech enterprises are presented and more closely discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička