Přejít k obsahu


Iterative spherical downward continuation applied to magnetic and gravitational data from satellite

Citace:
SEBERA, J., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., BEZDĚK, A., VAĽKO, M. Iterative spherical downward continuation applied to magnetic and gravitational data from satellite. SURVEYS IN GEOPHYSICS, 2014, roč. 35, č. 4, s. 941-958. ISSN: 0169-3298
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Iterative spherical downward continuation applied to magnetic and gravitational data from satellite
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Josef Sebera PhD. , Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. , Aleš Bezděk Ph.D. , Miloš Vaľko Ph.D.
Abstrakt CZ: V posledních desetiletích umělé družice Země naměřily potenciálová data několik stovek km nad zemských povrchem. Gravitační a magnetická data jsou standardně reprezentována rozvoji harmonických funkcí, které umožňují jednoduchou reprezentaci obou polí vně zemských hmot. V článku je diskutován alternativní přístup, kdy jsou pole reprezentována prostorovým rastrem. Tento algoritmus je založen na iterativním přístupu za použití Poissonovy integrální rovnice na kouli.
Abstrakt EN: In the last few decades, satellites have acquired various potential data sets hundreds of kilometers above the Earth’s surface. Conventionally, these global magnetic and gravitational data sets are approximated by using spherical harmonics that allow straightforward work with both fields outside the Earth’s mass. In this article, we present an alternative approach for working with potential data in mass-free space given over a regular coordinate grid on a spherical surface. The algorithm is based on an iterative scheme and the Poisson integral equation for the sphere.
Klíčová slova

Zpět

Patička