Přejít k obsahu


Multimediální učebnice v kontextu vývoje a forem

Citace:
KROTKÝ, J. Multimediální učebnice v kontextu vývoje a forem. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-958-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedia textbooks in the context of their development and forms
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Článek uvádí několik pohledů na evoluci knihy jako media pro přenos a distribuci informací. Zároveň se autor zaměřuje především na specifika a odlišnosti uvedených forem a upozorňuje na některé problematické konstrukce a komponenty. Článek sleduje transpozici papírové a elektronické učebnice v analogii s papírovou a elektronickou knihou.
Abstrakt EN: The article presents several perspectives on the evolution of the book as a medium for the transmission and distribution of information. The author focuses on the specifics and differences of the mentioned forms and highlights some of the problematic structures and components. The article deals with the transposition of paper and electronic textbooks in analogy with paper and electronic books.
Klíčová slova

Zpět

Patička