Přejít k obsahu


3D tisk v přípravě budoucích učitelů

Citace:
KROTKÝ, J. 3D tisk v přípravě budoucích učitelů. In Trendy ve vzdělávání 2014. Informační technologie a technické vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Agentura Gevak, 2014. s. 210-213. ISBN: 978-80-86768-89-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3D printing in the preparing of future teachers
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Agentura Gevak
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Autor se v článku zabývá současnými možnostmi v prototypingu, zejména v oblasti školství a vzdělávání. Aktuální rychlý vývoj techniky a technologií umožnil přizpůsobit velká a drahá zařízení pro vytváření 3D modelů pro použití v domácnosti či ve školství. Učitelé a vzdělávací instituce na tyto trendy rychle reagují a připravují nebo již realizují implementaci těchto technologií do výuky. Tato nová nezmapovaná oblast přináší další možnosti pedagogického výzkumu, a to zejména v oblasti technické tvořivosti a kreativity.
Abstrakt EN: The author deals with current possibilities in prototyping, especially in education and training. Actual rapid development of techniques and technologies allows the adaptation of large and expensive equipment to create 3D models for use at home or at school. Teachers and educational institutions quickly react to these trends and prepare or have already implemented this technology in their teaching. This new uncharted area opens up next possibilities of the educational research, especially in the field of technical creativity.
Klíčová slova

Zpět

Patička