Přejít k obsahu


Design of special DC-source with minimizing of its negative impact to the supply network

Citace:
KŮS, V., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Design of special DC-source with minimizing of its negative impact to the supply network. In Proceedings of 2014 16th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Piscataway: IEEE, 2014. s. 79-83. ISBN: 978-1-4673-6487-4 , ISSN: 1540-6008
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of special DC-source with minimizing of its negative impact to the supply network
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje problémy při návrhu speciálního stejnosměrného zdroje napětí 110 V/1kA. Zvláštností je nízké napětí, vyhlazený proud ve stejnosměrném obvodu a zejména požadavek na nízký vliv měniče na napájecí soustavu. V článku je diskutováno několik možných variant zapojení a z hlediska vlivu na síť je jedna z variant doporučena pro realizaci.
Abstrakt EN: This paper describes the problems of design of special high power DC current source 110V/1kA. Focus was placed on the issue of minimizing the negative impact of this power source on low-frequency disturbance in power supply network.
Klíčová slova

Zpět

Patička