Přejít k obsahu


Austria-Hungary and the Ottoman Empire since the End of the Bosnian Annexation Crisis till the Italo-Turkish War

Citace:
KODET, R. Austria-Hungary and the Ottoman Empire since the End of the Bosnian Annexation Crisis till the Italo-Turkish War. Central European Papers, 2014, roč. 2013, č. 2, s. 29–38. ISSN: 2336-3312
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Austria-Hungary and the Ottoman Empire since the End of the Bosnian Annexation Crisis till the Italo-Turkish War
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Po skončení bosenské anekční krize bylo Rakousko-Uhersko schopné posílit svou pozici v Osmanské říši nejen díky tomu, že vedlo úspěšná jednání, jež tento diplomatický problém zakončila, ale i vzhledem ke své opatrné politice v Istanbulu v průběhu převratu z 13. dubna. V průběhu druhé poloviny roku 1909 tak došlo k významnému upevnění vztahů mezi habsburskou monarchií a osmanskou říší. Navzdory tomu, že Vídeň této situace dokázala v některých případech využít, nepodařilo se jí posílit své postavení na Balkáně. Od druhé poloviny roku 1910 narušovaly vztahy mezi oběma zeměmi opakovaná povstání v Albánii. Snaha Vídně iniciovat jednání mezi Portou a Albánci byla neúspěšná. Vztahy obou států pak zásadně poškodilo vypuknutí italsko-turecké války.
Abstrakt EN: After the end of the Bosnian annexation crisis Austria-Hungary was able to improve its position in the Ottoman Empire. This was enabled not only due to successful negotiations with the Porte which enabled the solution of the crisis, but also by the cautious policy of Vienna during the coup of 13th April in Istanbul. During the second half of 1909 Austria-Hungary was able to considerably improve its relations with the Ottoman Empire. However, although Vienna was able to profit from this fact in some cases as a whole the favorable situation was not utilized to improve the stance of the Habsburg monarchy on the Balkans. Since the second half of 1910 the relations of both states were disturbed by the repeated revolts in Albania. The effort of Austria-Hungary to force the Porte to reach some sort of deal with the Albanians was in vain. Moreover in the second half of 1911 the mutual relations of both states were considerably worsened and complicated by the outbreak of the Italo-Ottoman hostilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička