Přejít k obsahu


Japan and the Beginning of the Pacific War - Realpolitik or a Fateful Gamble?

Citace:
KODET, R. Japan and the Beginning of the Pacific War - Realpolitik or a Fateful Gamble?. In The Chapters to the Historiy of the "Realpolitik" = Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, s. 103–113. ISBN: 978-80-261-0317-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Japan and the Beginning of the Pacific War - Realpolitik or a Fateful Gamble?
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Na přelomu 30. a 40. let 20. století se Japonsko nalézalo ve velice složité situaci. Jeho agrese v Číně znamenala zásadní narušení jeho vztahů se západními velmocemi - především s USA. Po té, co americký prezident Frankiln Delano Roosevelt vyhlásil proti Japonsku embargo, zůstaly Zemi vycházejícího Slunce jen dvě možnosti: ustoupit, nebo zahájit válku s USA. Přestože japonská vláda i vojenští představitelé považovaly USA za silnější jak ekonomicky, tak vojensky, rozhodly se pro vojenské řešení, které považovaly za nezbytné pro zachování nezávislosti a cti své země.
Abstrakt EN: At the turn of the 30s and 40s of the 20th century Japan found itself in a complicated situation. Its aggression in China destroyed its relations with the Western Great Powers - especially United States. After the U.S. President Franklin Delano Roosevelt issued an embargo on Japan in mid 1941 Japan had only two options: to back away or to start a war against this country. Although the Japanese govermnent and military leaders considered USA to be more powerful both economicaly and in military capacity, they eventually decided to attack the United States, because they considered it necessary to preserve the independece and the honor of their country.
Klíčová slova

Zpět

Patička