Přejít k obsahu


Highly c-axis oriented ZnO:Ni thin film nanostructure by RF magnetron sputtering: Structural, morphological and magnetic studies.

Citace:
RAJENDRAN, S., SAVKOVÁ, J., MEDLÍN, R., OČENÁŠEK, J., ŽIVOTSKÝ, O., NOVÁK, P., ŠUTTA, P. Highly c-axis oriented ZnO:Ni thin film nanostructure by RF magnetron sputtering: Structural, morphological and magnetic studies.. Applied Surface Science, 2014, roč. 316, č. 15. října 2014, s. 524-531. ISSN: 0169-4332
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Highly c-axis oriented ZnO:Ni thin film nanostructure by RF magnetron sputtering: Structural, morphological and magnetic studies.
Rok vydání: 2014
Autoři: Dr. Siddheswaran Rajendran , Ing. Jarmila Savková , Ing. Rostislav Medlín , Ing. Jan Očenášek Ph.D. , Ondřej Životský , Ing. Petr Novák Ph.D. , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: RF magnetronovým naprašováním ve směsi plynů Ar a O2 byly na křemík o teplotě 400°C nadeponovány tenké vrstvy oxidu zinku dotované různým množstvím Ni (ZnO:Ni). Vrstvy byly zkoumány pomocí rentgenové difrakce a azimutálních profilů, ze kterých byla patrna silná preferovaná orientace krystalové struktury ve směru [0 0 1] kolmo k povrchu. Velikost částic, jejich distribuce a homogenita povrchu tenké vrstvy byla studována pomocí FE-SEM, přičemž EDX mapování potvrdilo rovnoměrné rozložení Ni uvnitř ZnO. Mikrostruktura texturovaných sloupcově uspořádaných krystalitů byla studována pomocí TEM a HRTEM, průměrná změřená tloušťka a délka krystalitů byla 50 a 600 nm. Díky vlivu Ni byl pomocí VSM za pokojové teploty změřen počínající ferromagnetismus.
Abstrakt EN: Nickel doped zinc oxide (ZnO:Ni) thin films with different Ni concentrations were deposited on silicon substrates at 400?C by reactive magnetron sputtering using a mixture of Ar and O2 gases. The X-ray diffraction and azimuthal patterns of the ZnO:Ni were carried out, and the quality of the strong preferred orientation of crystalline columns in the direction [0 0 1] perpendicular to the substrate surface were analysed. The grain size, distribution, and homogeneity of the thin film surfaces were studied by FE-SEM. The EDX and mapping confirmed that the Ni is incorporated into ZnO uniformly. The microstructure of the textured columns was analysed by TEM and HRTEM analyses. The average thickness and length of the columns were found to be about 50 nm and 600 nm, respectively. The rise of ferromagnetism by the influence of Ni content was studied by VSM magnetic studies at room temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička