Přejít k obsahu


Electrochemical and structural analysis of the RE3 :CeO2 nanopowders from combustion synthesis

Citace:
JEYANTHI, C. E., RAJENDRAN, S., MEDLÍN, R., CHINNU, M. K., JAYAVEL, R., RAJARAJAN, K. Electrochemical and structural analysis of the RE3 :CeO2 nanopowders from combustion synthesis. Journal of Alloys and Compounds, 2014, roč. 614, č. 25.listopadu 2014, s. 118-125. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electrochemical and structural analysis of the RE3 :CeO2 nanopowders from combustion synthesis
Rok vydání: 2014
Autoři: C. Esther Jeyanthi , Dr. Siddheswaran Rajendran , Ing. Rostislav Medlín , M. Karl Chinnu , R. Jayavel , K. Rajarajan
Abstrakt CZ: Článek pojednává o syntéze a charakterizaci nanoprášku ceru dopovaného ionty vzácných zemin (RE3+:CeO2) metodou citrace a nitrace při samovznícení. Krystalová struktura a roviny byly studovány rentgenovou difrakcí (XRD) a elektronovou difrakcí selekční clonou (SAED) s fitováním výsledků na rentgenografickou databázi. Pomocí fotoluminiscence (PL) byla studována absorpce excitovaných stavů (ESA) a transfer energie do vyšších stavů (ETU), vzorky byly také zkoumány pomocí infračervené (FTIR) a Ramanové spektroskopie. Pomocí skenovací (SEM) a vysokorozlišovací transmisní (HRTEM) elektronové mikroskopie byla studována morfologie povrchu a velikost a orientace krystalových rovin nanočástic. Velikost RE3+:CeO2 nanočástic byla naměřena rentgenovou difrakcí v rozmezí 15-30 nm, což je v dobré shodě s výsledky HRTEM měření. Cyklickou polarografií byly studovány změny proudové hustoty iontů v roztoku a rozsah specifických kapacit oxidu ceria dopovaného ionty vzácných zemin byly stanoveny jako (12.9?86.5), (20?72.4), (80?375) a (0.92?4.22) pro Er:CeO2, Pr:CeO2, Yr:CeO2 a Nd:CeO2.
Abstrakt EN: The reported article deals with the synthesis and characterization of rare earth ions doped ceria (RE3+:CeO2) nanopowders from citrate nitrate auto-combustion route. The crystalline nature and lattice planes of the nanocrystalline RE3+:CeO2 powders were analyzed by X-ray diffraction (XRD) and Selected Area Electron Diffraction (SAED) profile fit. The excited state absorption (ESA) and energy transfer up-conversion (ETU) were studied by photoluminescence (PL) measurement. The spectroscopic properties of the powders were studied using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and Raman spectroscopy. The surface morphology, average size, distribution and orientation of the lattice planes of the nanoparticles were studied by using scanning electron microscopy (SEM) and high resolution transmission electron microscopy (HRTEM). The size of RE3+:CeO2 nanoparticles from XRD were found to be in the range from 15 to 30 nm which has good agreement with the HRTEM results. The changes in current density with increasing sweep scan potential of the doped ceria powders were studied by cyclic voltammetry (CV) analysis. The specific capacitance range of the rare earths doped ceria of Er:CeO2, Pr:CeO2, Yr:CeO2 and Nd:CeO2 were calculated as (12.9?86.5), (20?72.4), (80?375) and (0.92?4.22) respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička