Přejít k obsahu


The electric drive with indirect frequency converter and asynchronous motors with improved immunity against the supply voltage dips

Citace:
KŮS, V., PITTERMANN, M., FOŘT, J. The electric drive with indirect frequency converter and asynchronous motors with improved immunity against the supply voltage dips. In Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Neuveden: Brno University of Technology, 2014. s. 223-228. ISBN: 978-1-4799-3806-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The electric drive with indirect frequency converter and asynchronous motors with improved immunity against the supply voltage dips
Rok vydání: 2014
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek řeší problematiku odolnosti měničů kmitočtu s asynchronními motory proti poklesům napájecího napětí. Je prezentováno několik variant výkonových obvodů pro zvýšení odolnosti měničů proti napěťovým poklesům v napájecí síti. První varianta používá dodatečný obvod v DC části. Druhá varianta pak využívá dodatečný vstupní usměrňovač. Třetí varianta používá pulzní usměrňovač místo neřízeného usměrňovače. Článek ukazuje výsledky prvních měření v laboratoři.
Abstrakt EN: This paper solves problematic of immunity against the voltage dips, of the power supply of the electric drive with induction motor supplied from the indirect frequency converter. There are demonstrated the several variants of adaptation of power circuits for achieving a higher immunity against the voltage dips of the power supply. First variant is using of the additional converter in DC-link. Second variant is using of the additional input converter. Third variant is using of active rectifier in place of common used non-controlled rectifier. The paper shows the results of easurement of first variant on laboratory.
Klíčová slova

Zpět

Patička