Přejít k obsahu


In –Core and Out-Core Memory Fast Parallel Triangulation Algorithm for Large Data Sets in E2 and E3

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. In –Core and Out-Core Memory Fast Parallel Triangulation Algorithm for Large Data Sets in E2 and E3. In SIGGRAPH´14 ACM SIGGRAPH 2014. Vancouver: ACM Siggraph, 2014. s. 1-1. ISBN: 978-1-4503-2958-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: In –Core and Out-Core Memory Fast Parallel Triangulation Algorithm for Large Data Sets in E2 and E3
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vancouver
Název zdroje: ACM Siggraph
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Byl implementován nový paralelní triangulační algoritmus pro E2 a E3 pro paralelní prostředí se sdílenou a/nebo distribuovanou pamětí pro CPU a GPU. Navrhnutý algoritmus je vhodný zejména pro zpracování velkých datových setů. Navrhnutý algoritmus byl implementován a testován na CPU i GPU.
Abstrakt EN: A new fast parallel triangulation algorithm in E2 and E3 has been implemented on parallel environments with shared and/or distributed memory using both CPU and GPU. As it is scalable, the proposed algorithm is especially convenient for large data sets processing. The proposed approach has been implemented and tested using CPU and GPU as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička