Přejít k obsahu


Osudy románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka

Citace:
SOVÁKOVÁ, J. Osudy románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka. In Anticipace a reflexe filologických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno : Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, s. 193-202. ISBN: 978-80-263-0553-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Fates of Mikhail Bulgakov´s Novel The Master and Margarita
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Autoři: PhDr. Jana Sováková CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá osobností ruského prozaika a dramatika XX století MIchaila Bulgakova. Ukazuje různé způsoby hodnocení jeho díla, zejména románu Mistr a Markétka, v závislosti na změně společenského klimatu v Rusku. Pozornost je věnována také vztahu spisovatele a vládnoucí moci.
Abstrakt EN: The article deals with Russian novelist and dramatists of the 20th century - Mikhail Bulgakov. The aim of the article is to present the variety of assesments of his work, primarily his novel Master and Margarita, depending on the changes of social climate in Russia. The attention is also paid to the relationship of the author with the representatives of political power.
Klíčová slova

Zpět

Patička