Přejít k obsahu


Making 3D Replicas Using a Flatbed Scanner and a 3D Printer

Citace:
SKALA, V., PAN, R., NEDVĚD, O. Making 3D Replicas Using a Flatbed Scanner and a 3D Printer. In Computational Science and Its Applications – ICCSA 2014. Heidelberg: Springer, 2014. s. 76-86. ISBN: 978-3-319-09152-5 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Making 3D Replicas Using a Flatbed Scanner and a 3D Printer
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Rongjiang Pan , Ing. Ondřej Nedvěd
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje nový postup dělání 3D replik téměř plochých objektů pomocí rovinného scanneru a 3D tiskárny. Rekonstrukce povrchu je založena na faktu, že světlo v rovinném scanneru svítí pod určitým konstantním úhlem a CCD sensor zaznamená rozdílné intenzity v závislosti na úhlu mezi normálovým lokálním vektorem objektu a vektorem směrem ke zdroji světla. Skenovaný objekt je rotován o 90° a tím pádem jsou získány čtyři rozdílné obrázky. Toto umožňuje odhad normálové mapy následovaný rekonstrukcí povrchu založený na řešení parciálních diferenciálních rovnic. 3D repliky jsou vyrobeny pomocí 3D tiskárny. Díky vysokému rozlišení rovinného scanneru jsou výsledné repliky velice přesné. Tato metoda může být použita k dělání replik archeologických nálezů.
Abstrakt EN: This paper describes a novel approach to making 3D replicas of nearly flat objects using a flatbed scanner and a 3D printer. The surface reconstruction is based on the fact that the light in a flatbed scanner shines under a given constant angle and the CCD sensor records different intensities depending on the angle between a local normal vector of a micro-facet and the vector towards the light source po-sition. The scanned object is rotated by 90° and thus four different images are obtained. It enables normal vector estimation followed by a surface reconstruction based on analogy with solution of partial differential equations. 3D replicas are produced using a 3D printer based on the data from the surface reconstruction. Due to high resolution of the flatbed scanner, resulting replicas are of a high pre-cision as well. This method can be used e.g. in making replicas of archaeological parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička