Přejít k obsahu


Human Body Model Movement Support: Automatic Muscle Control Curves Computation

Citace:
VARNUŠKOVÁ, J., KOHOUT, J. Human Body Model Movement Support: Automatic Muscle Control Curves Computation. In Combinatorial Image Analysis. Heidelberg: Springer, 2014. s. 196-211. ISBN: 978-3-319-07147-3 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Human Body Model Movement Support: Automatic Muscle Control Curves Computation
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jana Varnušková Ph.D. , Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek prezentuje nový přístup automatického výpočtu kontrolních křivek svalů. Ten je založený na skeletonizaci trojúhelníkové sítě reprezentující povrch svalu. Automaticky spočtené kontrolní křivky jsou propojeny s kostrou modelu lidského těla, aby mohly řídit hlavní směr deformace svalů při pohybu modelu. Metoda, která byla implementována v jazyce C++ a která využívá VTK framework, byla začleněna do softwaru vyvíjeného na naší instituci a testována na chodícím modelu dolních končetin. Výsledky ukazují, že využití kontrolních křivek má pozitivní vliv na metodu deformace svalů, a proto je automatický výpočet v současné době preferován před využitím původník řídicích úseček. R86 PP
Abstrakt EN: In this paper we present a novel approach of an automatic computation of muscle control curves. It is based on skeletonization of a triangular surface mesh representing the muscle. Automatically determined control curves are then connected to the skeleton of the human body model so as to govern the deformation of the muscle surface when the skeleton moves. The method, which was implemented in C++ using VTK framework, was integrated into the human body framework being developed at our institution and tested on the walking lower limbs. The results show that the control curves produced by the method have a positive effect on the deformation and, therefore, are preferred to manually defined lines of action that are used as control curves in the human body framework at present.
Klíčová slova

Zpět

Patička