Přejít k obsahu


STCode: The Text Encoding Algorithm for Latitude/Longitude/Time

Citace:
JEŽEK, J., KOLINGEROVÁ, I. STCode: The Text Encoding Algorithm for Latitude/Longitude/Time. In Connecting a Digital Europe Through Location and Place. Heidelberg: Springer, 2014. s. 163-177. ISBN: 978-3-319-03610-6 , ISSN: 1863-2246
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: STCode: The Text Encoding Algorithm for Latitude/Longitude/Time
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jan Ježek Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Kódování zeměpisných souřadnic do kompaktního textového řetězce je důležitý problém v geovědách, pro který existuje řada algoritmů. Takový řetězec se používá k různým účelům. Jedním z nejčastějších je pravděpodobně jeho použití jako součást adresy URL nebo jako hashtag. Důležitou součástí prostorově vztažených dat může být také časová informace, ale současné metody kódování neumožňují zakovávání polohy spolu s časem. V této kapitole navrhujem nový kódovací algoritmus zaměřený na bodová data vyjádřené pomocí zeměpisné šířky, délky a času. Jsou popsány podrobnosti algoritmu a jeho použití je znázorněno na konkrétních příkladech.
Abstrakt EN: Encoding the geographic coordinates into the compact string expression is an important problem in geosciences, therefore, several algorithms exist. Such a string is used for several purposes. One of the most frequent is probably its use as a part of a URL or as a hashtag of ad hoc data. An important part of spatially referenced data can be also a timestamp, but current encoding methods do not allow to encode the temporal dimension. In this chapter we propose a new encoding algorithm focused on a point data expressed by latitude, longitude and timestamp coordinates. The algorithm details are described and its use is shown on examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička