Přejít k obsahu


Open Data Platform for Data Integration, Visualization and Map Design

Citace:
MILDORF, T., JEŽEK, J., ČERBA, O., MALEWSKI, C., TEMPLER, S., ŠRÉDL, M., CHARVÁT, K. Open Data Platform for Data Integration, Visualization and Map Design. In Thematic Cartography for the Society. Heidelberg: Springer, 2014. s. 3-11. ISBN: 978-3-319-08179-3 , ISSN: 1863-2246
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Open Data Platform for Data Integration, Visualization and Map Design
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Tomáš Mildorf Ph.D. , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. , Christian Malewski , Simon Templer , Michal Šrédl , Karel Charvát
Abstrakt CZ: Současný trend v EU je otevřít přístup k informacím pro veřejný sektor, která je poskytována buď zdarma nebo za marginální náklady, a znovu je použít v různých aplikacích. Informační technologie umožňují lidem přístup, zpracování a analýzu prostorových dat z různých zdrojů, pomáhají navrhovat na mapy a poskytují informace pro rozhodování. Poskytování údajů se však liší mezi různými orgány, a kombinace heterogenních dat, není snadný úkol. V článku představujeme platformu pro otevřená data, která umožňuje integraci, harmonizaci a vizualizovat data související s územním plánováním. Tato platforma umožňuje ne-kartografům správně navrhnout mapy a získat nové informace v uživatelsky přívětivým způsobem na základě moderních technologií. Tato kapitola se zabývá především otázkami integrace heterogenních datových zdrojů, harmonizaci dat a vizualizace. Výzkum si klade za cíl prozkoumat nové způsoby znovupoužití použití dat v návaznosti na trendy moderní kartografie.
Abstrakt EN: The current trend in the EU is to open access to public sector information which is provided either for free or for marginal cost, and reuse it in various applications. Information technologies enable people to access, process and analyse spatial data from various sources, help to design on-demand maps and provide information for decision makers. However, the provision of data varies across different authorities, and combining heterogeneous data is not an easy task. We present an Open Data Platform that enables people to integrate, harmonise and visualise spatial planning and other data. The platform connects to the approach of real cartography and aims to enable non-cartographers to correctly design maps and gain new information in a user-friendly way based on modern technologies and robust data storage. This chapter mainly tackles the issues of heterogeneous data integration, harmonisation and visualisation. Ongoing research aims to explore new methods of data reuse and cartographic visualisation, following the trends of modern cartography.
Klíčová slova

Zpět

Patička