Přejít k obsahu


Aplikace myšlenkových map v praxi

Citace:
KUDRNA, J., EDL, M. Aplikace myšlenkových map v praxi. In PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014. Plzeň: Vydavatelství SmartMotion, 2014. s. 110-114. ISBN: 978-80-87539-54-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of mind maps in practice
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství SmartMotion
Autoři: Ing. Jiří Kudrna , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využíváním myšlenkových map v praxi. Popisuje jejich význam ve využívání v rámci správy znalostí a jejich využívání v rámci nalézání řešení jednotlivých problémů. V rámci příspěvku je také uvedena případová studie s praktickou ukázkou využití myšlenkové mapy.
Abstrakt EN: The paper deals with the use of mind mapping in practice. It describes their importance in the use of knowledge in the management and use in the context of finding solutions to individual problems. In the context of this paper is a case study of the practical use of mind maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička