Přejít k obsahu


Method of Production of Steel Sheet Pressed Parts with Locally Modified Properties

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š. Method of Production of Steel Sheet Pressed Parts with Locally Modified Properties. Alexandria, Virginia, USA, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Method of Production of Steel Sheet Pressed Parts with Locally Modified Properties
Rok vydání: 2014
Místo konání: Alexandria, Virginia, USA
Název zdroje: United States Patent und Trademark Office
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Při první variantě provádění způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi je polotovar (1) z ocelového plechu v prvním kroku výroby v zařízení (2) pro ohřev ohřátý na teplotu austenitu materiálu, ze kterého je polotovar (1) vyroben, v dalším kroku je polotovar (1) z ocelového plechu v nástroji (3) pro hluboké tažení přepracován deformací na finální výtažek (4) a v dalším kroku je finální výtažek (4) v nástroji (3) pro hluboké tažení ochlazen. Při druhé variantě provádění způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi je v prvním kroku výroby polotovar (1) z ocelového plechu v nástroji (3) pro hluboké tažení přepracován deformací na finální výtažek (4), v druhém kroku je finální výtažek (4) ohřátý v zařízení (2) pro ohřev, přičemž finální výtažek (4) je ohřátý na teplotu austenitu materiálu, ze kterého je finální výtažek (4) vyroben, a v dalším kroku je finální výtažek (4) v nástroji (3) pro hluboké tažení ochlazen. Při provádění obou variant způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi jsou v procesu ochlazování různé části finálního výtažku (4) ochlazeny na různou teplotu a/nebo různou rychlostí, v dalším kroku je finální výtažek (4) uložen do temperovacího zařízení (7), kde je provedena stabilizace zbytkového austenitu difusním přerozdělením uhlíku v materiálu, ze kterého je finální výtažek (4) vyroben, a po ukončení stabilizace je finální výtažek (4) vyjmut z temperovacího zařízení (7) a volně vychlazen na vzduchu na teplotu okolí.
Abstrakt EN: According to the method of production of a steel sheet pressed part with locally modified properties, the steel sheet blank is first heated in a device for heating to the austenitic temperature of the material. Next, the steel sheet blank is converted in a tool for deep drawing by deformation into a final drawn part. Subsequently, the final drawn part is cooled inside the tool for deep drawing. Various locations of the final drawn part are cooled to various temperatures and/or at various rates during the cooling process. Thereafter, the drawn part is placed in an annealing device, where retained austenite stabilization occurs by diffusion-based carbon partitioning within the material from which the drawn part is made. After stabilization, the final drawn part is removed from the annealing device and air cooled to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička