Přejít k obsahu


Teaching competences and their development via video-recording

Citace:
MACH, P., KROTKÝ, J. Teaching competences and their development via video-recording. Studia edukacyjne, 2013, roč. Neuveden, č. 28, s. 345-362. ISSN: 1233-6688
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Teaching competences and their development via video-recording
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá využitím případových studií v profesní přípravě budoucích učitelů. Jednou z cest vhodných pro rozvoj učitelských profesních kompetencí je využití metody případových studií. Případová studie je komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Je založena na interaktivním a situačním učení a rozhodování. Případová studie nerozvíjí jen odborné a didaktické kompetence budoucích učitelů. Její neméně důležitou úlohou je i rozvoj autoevaluačních a sebereflexních procesů studentů. Pro rozvoj profesních kompetencí je důležitá komplexní analýza videozáznamu realizované studie. Komplexní analýza je předmětem výzkumného projektu studentské grantové agentury na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt EN: The article deals with use of case studies for professional preparation of teachers to be. One of the suitable ways to develop professional teaching competences is to apply the method of a case study. A case study means a complex and creative solution for a given teaching situation in simulated teaching conditions. It is based on interactive and situational education and decision taking. A case study improves not only professional and teaching competences for becoming teachers – it also fulfils the task to develop at students their auto-evaluating and auto-reflexing skills. To increase professional competences it is mandatory to do a complex analysis of the video-record for the implemented study. A complex analysis is a subject of the research project of a student grant agency at the University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička