Přejít k obsahu


IR and near IR laser ablative deposition of amorphous titanium coats containing nanocrystalline grains of titanium and titanium suboxides

Citace:
URBANOVÁ, M., POKORNÁ, D., KUPČÍK, J., MEDLÍN, R., KŘENEK, T., POLA, J. IR and near IR laser ablative deposition of amorphous titanium coats containing nanocrystalline grains of titanium and titanium suboxides. Infrared Physics & Technology, 2014, roč. 67, č. listopad 2014, s. 237-244. ISSN: 1350-4495
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IR and near IR laser ablative deposition of amorphous titanium coats containing nanocrystalline grains of titanium and titanium suboxides
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Markéta Urbanová , Ing. Dana Pokorná , Jaroslav Kupčík , Ing. Rostislav Medlín , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Josef Pola DrSc.
Abstrakt CZ: IČ a blízko-IČ laserová ablace kusového hexagonálního titanu ve vakuu vede k depozici amorfních titanových povlaků obsahujících krystalická nanozrna suboxidů titanu a téměř amorfního titanu s náznaky krystalizace hexagonálního titanu. Morfologie těchto depozitů na mědi a křemenu byla charakterizována řádkovací a transmisní elektronovou mikroskopií. Povlaky si zachovávají jejich amorfní fázi za vyšších teplot, než dříve připravené vzorky získané vysoce energetickým mletím, vykazují drobné změny jejich mikrorozměrného charakteru a rozvíjí se růst nanokrystalického Ti a TiO2 zrn při zahřátí na 900 0C. Výsledky dokazují efektivní amorfizaci způsobenou vysoce energetickými nerovnovážnými podmínkami laserové ablace a depozice na nezahřáté Cu a SiO2 substráty. Tento publikovaný postup představuje další přístup mezi dřívějšími pokusy o získání obtížně připravitelné amorfní fáze čistého titanu.
Abstrakt EN: IR and near-IR laser ablation of bulk hexagonal titanium in vacuum results in the deposition of amorphous titanium coats containing crystalline nanograins of titanium suboxides and amorphous-like hexagonal titanium. The morphology of these coats deposited on copper and silica has been characterized by scanning and transmission electron microscopy. The coats preserve their amorphous phase at higher temperatures than do amorphous Ti samples earlier prepared by ball-milling and they slightly change their micrometer-sized features and develop nanocrystalline Ti and TiO2 grains only when heated to 900 0C. The results are consistent with efficient amorphization of ejected high-energy titanium particles, which occurs upon rapid quenching on unheated Cu and silica substrates. The reported process represents another approach among several previous attempts to fabricate hardly accessible amorphous Ti phase.
Klíčová slova

Zpět

Patička