Přejít k obsahu


The role of thumb and index finger placement in manual perineal protection

Citace:
JANSOVÁ, M., KALIŠ, V., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L., KARBANOVÁ, J., RUŠAVÝ, Z. The role of thumb and index finger placement in manual perineal protection. INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, 2014, roč. 25, č. 11, s. 1533-1540. ISSN: 0937-3462
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The role of thumb and index finger placement in manual perineal protection
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , MUDr. Vladimír Kališ Ph.D. , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , MUDr. Jaroslava Karbanová , MUDr. Zdeněk Rušavý
Abstrakt CZ: Srovnání modifikací vídeňské metody manuální perineální protekce (VMPP) v průběhu porodu a porodu bez jakékoliv ochrany perinea za pomoci nového biomechanického modelu perinea, který umožňuje výpočet napětí uvnitř perineálních struktur. Vyhodnocení vlivu umístění prstů porodníka při provádění modifikované VMPP na výsledné napětí v tkáních perinea.
Abstrakt EN: Comparison of the modifications of the Viennese method of manual perineal protection (VMPP) and hands-off delivery techniques by applying basic principles of mechanics with assessments of tensions within perineal structures using a novel biomechanical model of the perineum. Evaluation of the role of the precise placements of the accoucheur’s posterior (dominant) thumb and index finger in perineal tissue tension when performing a modified Viennese method of MPP.
Klíčová slova

Zpět

Patička