Přejít k obsahu


Podpora projektů mezinárodní spolupráce z pohledu regionální instituce

Citace:
HYNČÍK, L., ŠÍP, J., KEPKA, M., KOTĚŠOVCOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, V., PODOLA, J., VACEK, J. Podpora projektů mezinárodní spolupráce z pohledu regionální instituce. In Region v rozvoji společnosti. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. s. 319-324. ISBN: 978-80-7509-139-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Supporting international cooperation projects in terms of regional institution
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Mgr. Jaroslav Šíp , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Marie Kotěšovcová , Mgr. Veronika Nováková , JUDr. Bc. Jan Podola Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje podpůrné aktivity zaměřené na zvýšení mezinárodního partnerství regionálních subjektů Západních Čech jako dobrou praxi nastavenou Regionální kontaktní organizací Západní Čechy, která je součástí Projektového centra Západočeské univerzity v Plzni. Regionální kontaktní organizace Západní Čechy je podporována projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu EUPRO II. Článek popisuje metody vedoucí ke zvýšení účasti regionálních subjektů v rámcových programech Evropské komise, v nichž je stále slabá účast českých subjektů hlavně v koordinačních pozicích, které jsou důležité nejen pro tvorbu silného renomé, ale i vyššího ovlivnění Evropského výzkumného prostoru. Proto se závěrem článek snaží shrnout úspěšnost uvedených přístupů z pohledu Západočeské univerzity v Plzni a identifikovat kritická místa vyžadující hlubší analýzu přístupu k navazování kontaktů silné mezinárodní spolupráce.
Abstrakt EN: The paper analyses the supporting activities focused on enhancing partnerships of regional institutions on the international level. It describes activities of the Regional contact organization West Bohemia as a unit of the Project Centre of the University of West Bohemia, supported by the project EUPRO II of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, focused on increasing participation of regional subject in the EU programs, namely in positions of project leaders, as those positions are important not only for organizational image building, but also to stronger position in influencing the policies of the European Research Area. Therefore in the conclusion the paper summarizes the success rate of the activities and identifies critical issues regarding deeper analysis of approaches and practices leading to fostering of contacts and promotion of participation in international cooperation.
Klíčová slova

Zpět

Patička