Přejít k obsahu


Využití NDT pro detekci vnitřních vad laserových návarů

Citace:
BENEŠ, P., FIŠEROVÁ, P. Využití NDT pro detekci vnitřních vad laserových návarů. In Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín: Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín, 2014. s. 17-21. ISBN: 978-80-970824-3-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Internal defects detection on laser coatings by NDT technology
Rok vydání: 2014
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Kníhviazačstvo s.r.o., Trenčín
Autoři: Ing. Petr Beneš Ph.D. , Ing. Pavla Fišerová ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá relativně novým způsobem fázových polí, který je používaný v nedestruktivním zkoušení materiálů. Nedestruktivní zkoušení materiálů, prochází v současné době velkým rozvojem. K velkému boomu došlo především v technikách založených na nedestruktivním zkoušení materiálu pomocí ultrazvuku, s příchodem techniky zvané Phased Array (metoda fázových polí) se značně rozšířil potenciál testování materiálů nejen v pevné fázi, ale otevřela se cesta k testování různých povrchových a podpovrchových vlastností vrstev, povlaků atd. Experiment byl připraven nanesením vrstev NiCrBSi a Inconel 625. Jako základní podkladový materiál byla použita uhlíková ocel S355. Jednotlivé vrstvy byly na podkladový materiál naneseny s takovými parametry, aby se dosáhlo přítomnosti vnitřních a povrchových vad. Cílem experimentálního programu bylo ověřit možnost detekce různých defektů ve vrstvách nanášených pomocí metody laser cladding.
Abstrakt EN: The paper discusses about a relatively new method of Phased Array used in non-destructive testing of materials. Non-destructive testing of materials is currently undergoing great development. Big boom occurred mainly in techniques based on the basis of ultrasonic non-destructive testing of materials, with the advent of technique called Phased Array greatly broadened the potential of material testing not only in the solid state, but opened the possibility of detecting various surface and subsurface features of layers, coatings, etc. The experimental program were prepared by laser cladding coatings NiCrBSi and Inconel 625. As a basic material was used carbon steel S355. Individual experimental specimens were cladded with the process parameters so as to achieve the presence of internal and surface defects. The aim of the experimental program was to verify the possibility of detection of different defects in laser cladding.
Klíčová slova

Zpět

Patička