Přejít k obsahu


Laboratory experiment of new cutting materials in milling processes

Citace:
VILČEK, I., KOVÁČ, J., JANEKOVÁ, J. Laboratory experiment of new cutting materials in milling processes. Applied Mechanics and Mechatronics, 2014, roč. ?Neuveden?, č. 611, s. 467-471. ISSN: 1660-9336
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laboratory experiment of new cutting materials in milling processes
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Igor Vilček PhD. , Jozef Kováč , Jaroslava Janeková
Abstrakt CZ: Vývoj technologie výroby je dána hlavně ekonomickými a environmentálními trendy a vývojem řezných materiálů a obráběcích strojů. Výroba je významnou součástí celosvětové ekonomiky. Obrábění představuje významnou část výrobních nákladů. Tento článek se zaěřuje na přesné frézování se zaměřením na silové účinky na experimentální obrábění, opotřebení nástroje a konečné povrchové vlastnosti (drsnost, mikrotvrdost). Přesnost obrábění kalené oceli se liší od konvenčního obrábění, pokud jde o tvrdost materiálu obrobku a obráběcího nástroje materiály, které jsou požadovány. Tvrdé materiály se vyznačují vysokou tvrdostí (> 45 HRC) a abrazivností. Obráběcí procesy vyžadují u řezných nástrojů mnohem vyšší tvrdosti a také vyšší odolnost proti otěru.
Abstrakt EN: The development of manufacturing technology is mostly given by economics, environmental trends and the development of cutting materials and machine tools. Manufacturing is a significant part of the worldwide economy. Machining (material removal processes) represents major part of production costs. This paper yield inquiries into the hard and precise milling with a focus on force effects in experimental machining, tool wear and final surface qualities (roughness, micro hardness). The precision machining of hardened steel differs from conventional machining in terms of the hardness of the workpiece materials and the cutting tool materials that are required. Hard materials are characterized by high hardness (> 45 HRC) and abrasiveness. Machining processes require cutting tools of much higher hardness and also higher resistance of the abrasive wear. Recently developed cubic boron nitride (CBN) and coated sintered carbides cutting tools are considered to have the ability of cutting such as steel. CBN cutting tools show good performance during machining of the hardened steel because of their hot hardness and good fracture toughness.
Klíčová slova

Zpět

Patička