Přejít k obsahu


Investigation on new Creep and Oxidation Resistant Materials

Citace:
KHALAJ, O., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., SVOBODA, J. Investigation on new Creep and Oxidation Resistant Materials. Materiali in Technologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 645-651. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigation on new Creep and Oxidation Resistant Materials
Rok vydání: 2015
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Andrea Ronešová , RNDr. Jiří Svoboda CSc., DSc.
Abstrakt CZ: Konkrétní mechanické vlastnosti a strukturu výsledného materiálu lze dosáhnout kombinací různých druhů vstupních materiálů a použitých technologií. Cílem této práce bylo vyvinout nové materiály s odolností proti tečení a oxidaci (nové slitiny na bázi Fe-Al zpevněné disperzí oxidů (ODS) a ODS kompozity) pro použití za vysokých teplot až zhruba 1100 °C. Tyto nové ODS kompozity mají matrici na bázi ferit-hliník zpevněnou 2 – 30 % obj. podílem částic Al2O3. Pro nalezení optimální struktury materiálu byly vyrobeny tři varianty s různým množstvím oxidu. Aby se zjistil vliv teploty na vzniklé struktury, byly při daném deformačním režimu použity tři teploty zpracování (26, 750 a 1150 °C). Rozbor těchto struktur proběhl s využitím různých analytických metod. Patřila mezi ně světelná mikroskopie, řádkovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakční analýza.
Abstrakt EN: The specific mechanical property and structure of a material can be achieved by combining various types of materials and technologies. The main aim of this research is to develop new creep- and oxidation-resistant materials (ODS) (new ODS Fe-Al based alloys and ODS composites) applicable at high temperatures of up to about 1100 °C. The new ODS composites consist of a ferritic Fe-Al matrix strengthened with about volume fractions 2% to 30% of Al2 O3 particles. In order to find the optimum material structure, different oxide amounts were added to three different containers. Also, to find the influence of the temperature on the obtained structures, three processing temperatures of (26, 750 and 1150)°C were used with the specific deformation profile. An analysis of the structures was performed using different analytical methods such as light microscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička