Přejít k obsahu


Škálování hybridního modelu člověka

Citace:
HYNČÍK, L. Škálování hybridního modelu člověka. Plzeň : 2014, 119 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na virtuální biomechanické modely pro aplikaci v automobilovém průmyslu. První část shrnuje vývoj virtuálních biomechanických modelů v posledních letech. Jsou popsány výhody a nevýhody dvou základních přístupů, jakými jsou metoda vázaných mechanických systémů a metoda konečných prvků. Dále se práce zaměřuje na hybridní přístup, který obě tyto metody vhodně kombinuje k sestavení modelu optimálního z pohledu náročnosti výpočtu a získaných výsledků. V druhé části práce představí automatický algoritmus škálování lidské populace s ohledem na věk a pohlaví. Algoritmus, který umožňuje na základě jediného referenčního modelu a rozsáhlé skupiny antropometrických vytvořit virtuálního jedince požadované tělesné konstituce a věku, byl ověřen na konkrétních jedincích mužské a ženské populace a úspěšně implementován do výpočetního prostředí PAMCRASH.
Klíčová slova

Zpět

Patička