Přejít k obsahu


Hans Albert: Kritický racionalismus jako návrh způsobu života

Citace:
PAITLOVÁ, J. Hans Albert: Kritický racionalismus jako návrh způsobu života. FILOSOFIE DNES, 2014, roč. 6/2014, č. 2, s. 43-63. ISSN: 1804-0969
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hans Albert: Critical rationalism as a proposal of way of life
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Tato studie představuje specifické uchopení kritického racionalismu jako návrhu způsobu života. Jeho reminiscence jsou patrné již u Karla Poppera, který se však zaměřoval spíše na problematiku filosofie vědy. Ono specifické pojetí kritického racionalismu jako komplexního návrhu způsobu života rozpracoval až Popperův následovník, německý filosof Hans Albert. Popperovské filosoficko-vědní předpoklady Albert rozvíjí a aplikuje na oblast etiky, ekonomie, politiky a lidského sociálního života vůbec. Vychází přitom především z takzvaného falibilismu, který konstatuje omylnost veškerého lidského myšlení a jednání. Falibilismus je v rámci Albertova kritického racionalismu spojen s takzvanými postuláty realizovatelnosti a kongruence, což souvisí s Albertovým řešením problému dichotomie poznání a rozhodnutí, respektive problému hodnotové neutrality vědy a problému tzv. čisté filosofie. V závěru studie je pak podniknut exkurs do současné vědecké praxe a načrtnuty možnosti kritického racionalismu jako způsobu života.
Abstrakt EN: The paper introduces a specific approach to critical rationalism as a proposal of a way of life. Its reminiscences are obvious already in Karl Popper’s works, which are however focused primarily on the philosophy of science. The specific approach to critical rationalism as a comprehensive proposal of the way of life has been developed only later by Popper’s follower, German philosopher Hans Albert. He elaborates on Popper’s critical rationalist assumptions and applies them to the domains of ethics, economy, politics and human social life. He primarily draws on the so-called fallibilism that presupposes the fallibility of all human thought and action. In Albert’s critical rationalism fallibilism is connected with the so-called postulates of availableness and congruence. This has a bearing on Albert’s solution of the value-neutrality problem and the problem of so-called pure philosophy. The end of the paper is dedicated to an excursus into contemporary scientific praxis and suggests an outline of possibilities for critical rationalism as a way of life.
Klíčová slova

Zpět

Patička