Přejít k obsahu


Mechanical Properties of HVOF Sprayed, Flame and Laser Remelted NiCrBSi Coatings

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E., BLÁHOVÁ, O., VOSTŘÁK, M. Mechanical Properties of HVOF Sprayed, Flame and Laser Remelted NiCrBSi Coatings. In Key Engineering Materials. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications LTD, 2014. s. 179-182. ISBN: 978-3-03835-062-0 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical Properties of HVOF Sprayed, Flame and Laser Remelted NiCrBSi Coatings
Rok vydání: 2014
Místo konání: Stafa-Zurich
Název zdroje: Trans Tech Publications LTD
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Marek Vostřák
Abstrakt CZ: Byl studován vliv tepelného následného tepelného zpracování pomocí plamene či laseru na mechanické vlastnosti povlaku NiCrBSi. Hodnocena byla mikrostruktura, povrchová tvrdost, mikrotvrdost a instrumentovaná indenatace. Hodnocení mikrostruktury ukázalo na nárůst vnitřní kohezní pevnosti povlaku a vytvoření metalurgické vazby mezi povlakem a substrátem. V případě laserem přetaveného povlaku je vzniklá mezivrstva zodpovědná za nižší naměřenou mikrotvrdost s povrchovou tvrdost.
Abstrakt EN: The influence of thermal post-treatment by means of flame and laser energy on the mechanical properties of NiCrBSi coating was studied. The evaluation was done in terms of microstructure, surface hardness, microhardness and instrumented indentation. The microstructure evaluation showed an increase of coatings inner cohesion, together with the creation of metallurgical bond between the coating and the substrate material. In the the case of laser remelted coating, the creation of thick transition layer responsible for lower measured microhardness and hardness value was proved.
Klíčová slova

Zpět

Patička