Přejít k obsahu


Technologie tváření

Citace:
BENEŠOVÁ, S., BERNÁŠEK, V. Technologie tváření. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 90 s. ISBN: 978-80-261-0449-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forming technology
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Bernášek CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je určena studentům 2. ročníku Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni ke studiu předmětu Technologie tváření, slévání a svařování. V první části pojednává o principech a zákonech plastické deformace, výpočtu deformace, přetvárného odporu, síly a práce při pěchování. Ve druhé části podává přehled základních technologií objemového tváření, tj. kování, válcování, protlačování, tažení drátu a trubek, a plošného tváření, tj. tažení plechu, stříhání a ohýbání.
Abstrakt EN: This publication is intended for students of the 2nd grade of the Faculty of Engineering at the University of West Bohemia in Pilsen to study Metal Forming, Casting and Welding. The first part deals with the principles and laws of plastic deformation, deformation calculation, deformational resistance, strength and behavior in upsetting. The second part is an overview of basic forming technologies , ie. forging, rolling, extrusion, wire and tube drawing and sheet metal forming, ie. deep drawing, cutting and bending.
Klíčová slova

Zpět

Patička