Přejít k obsahu


Návody na cvičení: Technologický postup volně kovaného výkovku

Citace:
BENEŠOVÁ, S., BERNÁŠEK, V., BULÍN, P. Návody na cvičení: Technologický postup volně kovaného výkovku. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-261-0450-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tutorials on exercises: Technological process open die forged forging
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Bernášek CSc. , Ing. Pavel Bulín
Abstrakt CZ: Publikace je určena studentům 2. ročníku Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a slouží jako podklad pro vypracování povinné semestrální práce v předmětu Technologie tváření, slévání a svařování. Detailně popisuje technologické postupy při kování podélných výkovků, kotoučů a desek, kroužků a dutých těles. Součástí jsou tabulky pro určování přídavků na obrábění, typy a rozměry ingotů, vzorce pro výpočet potřebné hmotnosti jednotlivých typů výkovků a vztahy pro určení stupně prokování.
Abstrakt EN: This publication is intended for students of the 2nd grade of the Faculty of Engineering at the University of West Bohemia in Pilsen and serves as a basis for development of mandatory semester work in the study subject Technology of Forming, Casting and Welding. Publication contains detailed description of the technological processes that occur during forging of longitudinal forgings, plates, discs, rings and hollow bodies. This includes types and sizes of ingots, the formula for calculating the required weight of individual types of forgings, relations to determine the degree of forging and the tables for determining the additives for machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička