Přejít k obsahu


Distribution of levator ani muscle stress depending on initial position and rotation of fetal head

Citace:
HAVELKOVÁ, L., KRCMAR, M., KROFTA, L., HYNČÍK, L., JANSOVÁ, M., GROHREGIN, K., FEYEREISL, J. Distribution of levator ani muscle stress depending on initial position and rotation of fetal head. Neurourology and urodynamics, 2014, roč. 33, č. 6, s. 1048-1050. ISSN: 0733-2467
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Distribution of levator ani muscle stress depending on initial position and rotation of fetal head
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Linda Havelková , M. Krcmar , L. Krofta , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , K. Grohregin , J. Feyereisl
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce je vývoj počítačového modelu pánevního dna. Model je určen pro analýzu napjatosti ve svalu levator ani během vaginálního porodu. Geometrie modelu je zrekonstruována z 3T MR snímků. Hlava plodu a pánev rodičky jsou modelovány tuhými tělesy. Svaly levator ani a obturator jsou modelovány viskoelastickým Ogdenovo materiálem. Okrajové podmínky jsou voleny dle reálné anatomie. Analýza rozložení napjetí ve svalu byla provedena pro tři různé pozice a natočení hlavy dítěte - levá occipitoanterior (LOA), levá occipitoposterior (LOP) and levá brow pozice (LB). Výsledky ukazují, že největší napětí se generuje v oblasti levého uchycení svalu k pánvi, na pravé straně horního oblouku a ve středu dolního oblouku svalu. Maximální hodnoty napětí se pohybují mezi 0,013 – 0,038 GPa. Největší napětí bylo nalezeno při pozici LB.
Abstrakt EN: The main aim is to develop MRI based model of the female pelvis floor to assess stress in levator ani muscle during vaginal delivery. The model geometry was constructed from axial 3T MR images. Fetal head and female pelvis were modeled by rigid bodies. Levator ani and obturator muscles were modeled by viscoelastic Ogden material. Boundary conditions were implemented according to the real anatomy. Analysis was performed for three different initial positions of fetal head – left occipitoanterior (LOA), left occipitoposterior (LOP) and left brow position (LB). The most problematic areas seem to be in the left muscle attachment to the pelvis, the upper arc of muscle especially on the right side and the lower arc in the middle of the muscle. The maximal stress varies between 0.013 – 0.038 GPa. The highest muscle stress was found in LB presentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička