Přejít k obsahu


NET PROMOTER SCORE USE AT UNIVERSITY EDUCATION SECTOR

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., FALTEJSKOVÁ, O. NET PROMOTER SCORE USE AT UNIVERSITY EDUCATION SECTOR. In SGEM Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Heathcare, Education. Sofia: STEF92 Technology L td., 2014. s. 567-578. ISBN: 978-619-7105-24-7 , ISSN: 2367-5659
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NET PROMOTER SCORE USE AT UNIVERSITY EDUCATION SECTOR
Rok vydání: 2014
Místo konání: Sofia
Název zdroje: STEF92 Technology L td.
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Olga Faltejsková
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu při aplikaci Net Promoter Score pro měření a hodnocení spokojenosti studentů s obsahem, organizací a kvalitou přednášek na vysoké škole. Mnozí vyučující by si sami rádi ověřili, zda a jak jsou studenti spokojeni s jejich přednáškovou činností. Často jim však k tomu chybí odvaha. V podnikové činnosti je k hodnocení spokojenosti zákazníka stále častěji a účinně využíván ukazatel Net Promoter Score (dále jen NPS). Metoda a metrika, původem z USA, se začíná uplatňovat i v řadě českých podniků. Umožňuje nejen měřit, ale i řídit činnost podniku na principech hodnoty pro zákazníka. Předmětem výzkumu byla metoda a ukazatel Net Promoter Score a jeho aplikace pro měření spokojenosti studentů s přednáškami a k eventuelnímu vyladění vztahu student - učitel. Může hodnocení na bázi NPS pozitivně ovlivnit vztah mezi studenty a vyučujícím? Může pomoci zlepšit úroveň přednášek? To jsou hlavní otázky výzkumu, které jsme si položily a které se snaží objasnit i náš článek. Příspěvek vznikl v rámci projektu SGS-2013-40 Paradigma vývoje v 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů (Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behavior of Economic Entities).
Abstrakt EN: The paper presents the results of Net Promoter Score application research for measurement and evaluation of students' satisfaction with the content, organization and quality of university lectures.. In business activities the Net Promoter Score (further just NPS) is still more often and effectively used to evaluate the customer's satisfaction. The method and metrics, originated in the USA, is beginning to be applied also in a number of Czech firms and companies of various activity fields. It enables not only to measure but also to manage the enterprise activities on the customer value principle. The active factor of education process there are the students. A very important presumption is the quality of lecturing which is not possible without active students and lecturer cooperation. To share the knowledge informally and interactively it is necessary to create positive environment supporting mutual trust and positive feedback effect during the lectures. The analogy of a business activity with education process (student as a customer, teacher as a employee) enables to justify the use of Net Promoter Score metrics which is used to evaluate customer's satisfaction in business relationship. Can the evaluation on NPS basis positively influence the relationship between students and a lecturer? Can it help to improve the level of lectures? These are the main research questions which we asked and which this paper tries to clarify. „There is not such a human being that would please all people“ (old Czech proverb) is true. The paper was made within the project SGS-2013-40 Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behavior of Economic Entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička