Přejít k obsahu


Zdroje financování podniku: potenciál a trendy

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Zdroje financování podniku: potenciál a trendy. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2014.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, FEK, KFU
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Oponetský posudek disertační práce Ing. Lenky Strýčkové na téma Zdroje financování podniku: potenciál a trendy, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta.
Klíčová slova

Zpět

Patička