Přejít k obsahu


Electric drive with voltage-fed inverter with regard to influence of voltage sag

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J. Electric drive with voltage-fed inverter with regard to influence of voltage sag. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 666-671. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electric drive with voltage-fed inverter with regard to influence of voltage sag
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Je zde řešena problematika vlivu poklesů vstupního napájecího napětí na el.pohon s měničem kmitočtu s napěťovým střídačem napájecím asynchronní motor. Jsou zde demonstrovány možnosti minimalizace tohoto negativního vlivu jednak pomocí úpravy silového schématu měniče (tj. pomocný měnič uvnitř meziobvodu), tak i pomocí regulačních algoritmů střídače. Ukázány jsou zde výsledky simulace v PC (program Matlab/Simulink + Plecs) tak i výsledky měření na reálném zařízení v laboratoři.
Abstrakt EN: This paper solves problematic of immunity of electric drive from the voltage sags on the power supply. Typical modern electric drive consist of the induction machine (or synchronous machine) supplied from indirect frequency converter with voltage-fed inverter and with non-controlled rectifier (or other - more complicated type of input side of this frequency converter). For this configuration are compared some variants how to achieve high immunity from the voltage sags. There are reflected opportune control algorithms (for induction machine etc.) for the quickly to change of working regime from full load in regime "drive" to "no-load" regime (to achieve for approximately constant value of voltage in capacitance in DC-link) and opportune control algorithms for quickly to return to original working regime after the regeneration of energy supply. There are also referenced the variants of adaptation of power circuits for to achieve a higher of immunity from the voltage sags. Special attention is paid to the using the special additonal step-up boost converter in DC-link (with some variants of power circuits and with some variants of control algorithms for this type of additional converter). These theoretical assumptions were verified by simulation in PC (program Matlab/Simulink + Plecs) and by measuring on real laboratory system.
Klíčová slova

Zpět

Patička