Přejít k obsahu


Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie

Citace:
ŠPRLÁK, M., HAMÁČKOVÁ, E., NOVÁK, P. Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie. Plzeň, Šťáhlavy, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Ing. Eliška Hamáčková , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V našem příspěvku jsou prezentovány nové integrální transformace pro výpočet gravitačních gradientů ze známých hodnot poruchového potenciálu. V první části se zabýváme symetrii diferenciálních operátorů, výsledním tvarem integrálních transformací a vlastnostmi integrálních jader Greenova typu. V druhé části jsou formulovány praktické odhady pro výpočet gravitačních gradientů pomocí prostorového rozkladu integrálních transformací na blízké a vzdálené zóny. Praktické odhady jsou počítačově implementovány a přesnost algoritmů je testována pomocí simulovaných dat. Přesnost praktických odhadů je lepší než 1 mE za předpokladu bílého šumu ze standardní odchylkou 1 m2s-2 v poruchovém potenciálu a při použití současných družicových geopotencialních modelů. Ve třetí části využíváme odvozený matematický aparát k validaci gravitačních gradientů družicové mise GOCE. Poruchový potenciál nevyhnutný pro výpočet vplyvu blízkých zón je odvozen z dat družicové altimetre. Vplyv vzdálených zón je určen pomocí geopotenciálního modelu GGM05S odvozeného z měření družicové mise GRACE. Výsledky dokazují potenciál implementovaných algoritmů a dostupných altimetrických a družicových dat pro budoucí validaci gravitačních gradientů.
Klíčová slova

Zpět

Patička