Přejít k obsahu


Great Britain and the Great Powers Rivalry in North China at the Beginning of the 20th Century

Citace:
KODET, R. Great Britain and the Great Powers Rivalry in North China at the Beginning of the 20th Century. Prague Papers on the History of International Relations, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 98–109. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Great Britain and the Great Powers Rivalry in North China at the Beginning of the 20th Century
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Na konci 19. století se musela Velká Británie vypořádat s novými problémy na Dálném východě. Během 90. let posílila pozice jejích rivalů - především Ruska. To bylo patrné především v severní části říše Čchingů - Mandžusku. Británie se proto snažila využít rusko-japonské rivality. Po novém ruském postupu po boxerské revoluci zahájil Londýn přímá jednání s Tokiem. Výsledkem bylo anglo-japonské spojenectví a konec tzv. Skvělé izolace. Díky tomuto vývoji a hospodářské spolupráci dokázalo Japonsko Rusko porazit, což znamenalo úspěch britské politiky. Na druhé straně však vzestup Japonska znamenal, že se tato země stala klíčovou pro britské zájmy v Číně.
Abstrakt EN: At the end of the 19th century Great Britain had to cope with new problems in the Far East. During the 90s the position of its international rivals – especially Russia – rose considerably. This was quite apparent in the northern part of Qing Empire – Manchuria. Britain therefore tried to utilize the deepening of the Russo-Japanese rivalry. After new Russian advances after the Boxer revolution, London started direct negotiations with Tokyo. Their result was the Anglo-Japanese alliance, which ended the era of British “Splendid Isolation”. Thanks to this development and naval and economic cooperation of both countries, Japan was able to defeat Russia in the Russo-Japanese war. This was a clear success of the British diplomacy, which was able to stop its main opponent without going to war itself. On the other hand the rise of Japan as a Great Power meant, that the Land of the Rising Sun became a key factor in the British position in China.
Klíčová slova

Zpět

Patička