Přejít k obsahu


The Bosnian Crisis on the Pages of the Czech Press

Citace:
KOKAISLOVÁ, L., KODET, R., The Bosnian Crisis on the Pages of the Czech Press. West Bohemian Historical Review, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 61-91. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Bosnian Crisis on the Pages of the Czech Press
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D. , Lucie Kokaislová
Abstrakt CZ: Bosenská krize proběhla v letech 1908 až 1909. Rozhodnutí Rakouska-Uherska anektovat okupované provincie Bosnu a Hercegovinu změnilo status que ve sféře Východní otázky. Protože krize hrozila přerůst ve válku, byla sledována evropským tiskem a veřejným míněním. České země nebyly žádnou výjimkou - hlavní periodika pravidelně přinášela informace o nejnovějším vývoji. Komentovala také politiku vídeňské vlády a dalších velmocí.
Abstrakt EN: The Bosnian Annexation Crisis was a major diplomatic event of the years 1908 and 1909. The decision of Austria-Hungary to annect the occupied provinces of Bosnia and Herzegovina changed a status quo in the Eastern Question. While the crisis threatened the peace in Europe, the press and the European public opinion considerably followed it. The Czech lands were no exeptions – on the contrary the main periodicals brought regular news about the development in this question. They also commented the policy of Vienna government and of the other Great Powers and the Balkan states.
Klíčová slova

Zpět

Patička