Přejít k obsahu


Regionální rozvoj

Citace:
JEŽEK, J., DOKOUPIL, J., KAŇKA, L., MATUŠKOVÁ, A., ŠLEHOFEROVÁ, M. Regionální rozvoj. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 122 s. ISBN: 978-80-261-0462-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional Development
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D. , Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D. , Ing. Lukáš Kaňka , Doc. PaedDr. Alena Matušková CSc. , Ing. Marta Šlehoferová
Abstrakt CZ: Studijní materiál je úvodem do studia regionálního rozvoje. Zabývá se těmito oblastmi: teorie regionálního rozvoje, regionální politika, management regionálního rozvoje, role manažerů, výzkum pohraničních regionů, evaluace rozvojových projektů, informační zdroje pro výzkum a studium.
Abstrakt EN: Educational material is introduction to studies of regional development. Deal with those areas: regional development theory, regional policy, management of regional development, managers role, border regions research, regional development project evaluation,source of information for research and study.
Klíčová slova

Zpět

Patička