Přejít k obsahu


HS-Patch: A New Hermite Smart Bicubic Patch Modification

Citace:
SKALA, V., ŠMOLÍK, M., KARLÍČEK, L. HS-Patch: A New Hermite Smart Bicubic Patch Modification. International journal of mathematics and computers in simulation, 2014, roč. neuveden, č. 8, s. 292-299. ISSN: 1998-0159
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HS-Patch: A New Hermite Smart Bicubic Patch Modification
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Michal Šmolík , Lukáš Karlíček
Abstrakt CZ: Bikubické čtyř stěnné pláty se používají často v počítačové grafice, CAD/CAM systémech, atd. Jejich flexibilita je veliká a umožňuje kompresi popisu plochy před samotným vykreslením. Ale hardware v počítačové grafice podporuje pouze trojúhelníkové meshe. Proto jsou čtyř-stěnné bikubické pláty aproximovány pomocí trojúhelníkového meshe. Hraniční křivky bikubického plátu jsou třetího stupně, přičemž diagonální a antidiagonální křivky jsou šestého stupně. Proto výsledná podoba a texturování závisí na aktuálním mapování, nebo-li jak je udělána teslace bikubického plátu. Navrhovaná modifikace Hermitova bikubického plátu, HS-Patch, je výsledek přidaných omezení na formulaci Hermitova bikubického plátu - tiagonální a antidiagonální křivky jsou třetího stupně. Tento požadavek vede k novému čtyř stěnnému Hermitovu plátu s 12 kontrolními parametry a další 4 kontrolní parametry, nebo li twist vektory, jsou počítány z těchto 12 kontrolních parametrů.
Abstrakt EN: Bicubic four-sided patches are widely used in computer graphics, CAD/CAM systems etc. Their flexibility is high and enables to compress a surface description before final rendering. However, computer graphics hardware supports only triangular meshes. Therefore, four-sided bicubic patches are approximated by a triangular mesh. The border curves of a bicubic patch are of degree 3, while diagonal and anti-diagonal curves are of degree 6. Therefore the resulting shape and texturing depend on the actual mapping, i.e. how the tessellation of a bicubic patch is made. The proposed new modification of the Hermite bicubic patch, the HS-patch, is a result of additional restriction put on the Hermite bicubic patch formulation –the diagonal and anti-diagonal curves are of degree 3. This requirement leads to a new Hermite based bicubic four-sided patch with 12 control points and another 4 control points, i.e. twist vectors, are computed from those 12 control points.
Klíčová slova

Zpět

Patička