Přejít k obsahu


Hierarchical Laplacian-based compression of triangle meshes

Citace:
LOBAZ, P., VÁŠA, L. Hierarchical Laplacian-based compression of triangle meshes. Graphical Models, 2014, roč. 76, č. 6, s. 682-690. ISSN: 1524-0703
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hierarchical Laplacian-based compression of triangle meshes
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Petr Lobaz , Doc. Ing. Libor Váša Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku popisujeme algoritmus efektivní komprese trojúhelníkových sítí. Algoritmus zachovává lokální vztahy mezi vrcholy kódováním jejich laplaceovských souřadnic. Současně používá hierarchickou strukturu informace o lokaci vrcholů, čímž zajišťuje tuhost sítě a malou absolutní odchylku, a to i pro velké sítě. Algoritmus překonává průchodové i laplaceovské kompresní metody jak v absolutních, tak perceptuálních metrikách.
Abstrakt EN: In this paper, we present an algorithm for efficient encoding of triangle meshes. The algorithm preserves the local relations between vertices by encoding their Laplacian coordinates, while at the same time, it uses a hierarchy of additional vertex constraints that provides global rigidity and low absolute error, even for large meshes. Our scheme outperforms traversal based as well as Laplacian-based compression schemes in terms of both absolute and perceived distortion at a given data rate.
Klíčová slova

Zpět

Patička