Přejít k obsahu


In-Time monitoring of the Fatigue Safety in Operation of the Pipelines Parts

Citace:
CHMELKO, V., KEPKA, M. In-Time monitoring of the Fatigue Safety in Operation of the Pipelines Parts. American International Journal of Contemporary Research, 2014, roč. 4, č. 4, s. 50-55. ISSN: 2162-139X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: In-Time monitoring of the Fatigue Safety in Operation of the Pipelines Parts
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Vladimír Chmelko Ph.D. , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Kontinuální monitorování únavového poškození, které se kumuluje v konstrukci s vysokými nároky na bezpečnost, je požadováno v případě cyklického zatěžování.Podél potrubí jsou některé části nebo spoje, ve kterých se mohou někdy provozní podmínky liší od očekávaných navržených podmínek. Je opravdu nemožné předvídat takové neočekávané změny v provozu, a proto nejsou většinou zahrnuty v fázi návrhu struktury potrubí. Kontinuální sledování tohoto nečekaného zatížení v reálném provozu je jediná cesta, jak zahrnout do výpočtu celkové napětí, aby bylo možné řádně posoudit bezpečnost potrubního systému.
Abstrakt EN: The continual monitoring of the fatigue damage cumulation in operation of structures with a high requirement on safety is required when they are cyclically loaded. There are some sections or junctions along the pipelines in which the operating conditions could sometimes vary from the expected designed conditions. It is really impossible to predict such unexpected changes in operation therefore they are usully not considered in the stage of the structure´s design. So the continual monitoring of those unexpected loading in a real operation is the only way how to include them in a calculation of the total stress to be able to properly consider the safety of the pipeline system.
Klíčová slova

Zpět

Patička