Přejít k obsahu


The Effect of Chromium on Microstructure Development during Q-P Process

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. The Effect of Chromium on Microstructure Development during Q-P Process. In Materials Today: Proceedings. Amsterodam: Elsevier Ltd., 2015. s. S627-S630. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2214-7853
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Effect of Chromium on Microstructure Development during Q-P Process
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterodam
Název zdroje: Elsevier Ltd.
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Martenzitická struktura s podílem zbytkového austenitu je jednou z možností jak dosáh-nout vysoké hodnoty meze pevnosti přesahující 1900-2000 MPa při tažnosti vyšší než 10%. Tyto struktury lze u vysokopevných ocelí získat tzv. Q-P procesem (quenching and partitioning process). Finální vlastnosti jsou získávány volbou vhodného legování a přesným dodržením technologických parametrů procesu. Q-P proces s integrovanou inkrementální deformací byl odzkoušen a postupně optimali-zován na dvou vysokopevných ocelí 42SiCr a 42SiMn s 0,43% C. Rozdíl v legování byl v podílu chrómu, kterého bylo v oceli 42SiCr 1,3%. V experimentálním programu byla nejprve určena vhodná teplota austenitizace a dále byly optimalizovány teploty zakalení a přerozdělení. Výsledky ukázaly, že přísada chrómu má výrazný vliv na mechanické vlastnosti. V případě dosažení martenzitické struktury s RA u obou ocelí způsobuje ná-růst meze pevnosti z 1367 MPa s tažností 7% u oceli 42SiMn bez legování chrómem na 2000 MPa u oceli s 1,33% Cr s velmi dobrou tažností A5mm =14%.
Abstrakt EN: Martensitic microstructures with a controlled fraction of retained austenite have the potential to reach high tensile strength above 1900-2000 MPa with ductility higher than 10 %. These microstructures can be obtained by using the Q&P process. The final properties are obtained by using a suitable alloying strategy and a precise combination of technological parameters of the process. The Q&P process with integrated incremental deformation was tested and optimized for two high-strength steels 42SiCr and 42SiMn with 0.43 % C. The 42SiCr steel contained an additional 1.3 % of chromium. A suitable austenitization temperature was determined in the first step and then quenching and partitioning temperatures and cooling rate after deformation were optimized. The results suggest that the addition of chromium has a significant influence on the mechanical properties. Tensile strength of 1367 MPa with ductility A5mm = 7 % were obtained in 42SiMn without chromium. However, the chromium content of 1.33 % in the 42SiCr steel was responsible for the increase in its strength up to 2000 MPa and for the very good ductility A5mm =14 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička