Přejít k obsahu


Continuous Cooling of CMnSi TRIP steel

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Continuous Cooling of CMnSi TRIP steel. In Materials Today: Proceedings. Amsterodam: Elsevier Ltd., 2015. s. S677-S680. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2214-7853
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Continuous Cooling of CMnSi TRIP steel
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterodam
Název zdroje: Elsevier Ltd.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Byla navržena a optimalizována nová strategie termomechanického zpracování s kontinuálním ochlazováním pro vysokopevnou nízkolegovanou ocel typu TRIP (transformation induced plasticity) s 0.2% C, 1.8% Si, 1.5% Mn. Většina zpracování, zkoumaná pro TRIP oceli za posledních 15 let, zahrnují výdrž v bainitické oblasti jako nenahraditelnou část zpracování. Tato výdrž by měla zajistit dostatečný podíl bainitu ve finální struktuře a také dostatečné obohacení austenitických oblastí uhlíkem. Nová strategie popsána v tomto článku byla navržena podle zpracování oceli podobného chemického složení na válcovací trati. Všechny navržené průběhy zpracování obsahovaly ohřev na 1050°C a 10 inkrementálním deformačních kroků okolo teploty 830°C. Po deformacích bylo vloženo ochlazování, které bylo buď provedeno konstantní rychlostí ochlazování nebo rychlejším ochlazováním na teplotu 425°C a následným pomalým ochlazováním. Parametry ochlazování byly optimalizovány s ohledem na finální strukturu a vlastnosti. Byly získány vhodné mikrostruktury pro využití TRIP efektu, které obsahovaly 10% zbytkového austenitu. Mez pevnosti se pohybovala v intervalu 800-900 MPa a tažnost okolo 25-35%.
Abstrakt EN: A new strategy of thermo-mechanical treatment with continuous cooling was proposed and optimised for high strength low alloyed TRIP (transformation induced plasticity) steel with 0.2% C, 1.8% Si, 1.5% Mn. Basically all methods of processing TRIP steels that have been investigated in the last fifteen years incorporated a hold in the bainite region as an irreplaceable part of the processing. This hold should ensure an appropriate bainite content in the final microstructure and also sufficient carbon enrichment of austenitic areas. The new strategy described in this article was designed according to the conventional rolling mill processing of steels with similar chemical composition. All processing schedules contained the same heating to 1050°C and 10 incremental deformation steps during cooling to 830°C. After the deformations, the cooling was carried out either at constant cooling rates or by quicker cooling to 425°C with subsequent slower cooling to room temperature. Cooling parameters were optimized with respect to final microstructures and properties. Microstructures with good potential to utilize TRIP effect were obtained, with about 10% of retained austenite, tensile strengths in the range of 800 – 900 MP and ductility about 25- 31%.
Klíčová slova

Zpět

Patička